Khác

Logo AIG trắng decal white

321,770VND

13.99 USD

Mã sản phẩm: KH0061-2062

Loại hàng:

Chất lượng:

Đổi quà: 160 điểm


Thông tin sản phẩm
Loại hàng: Không chính hãng
Chất lượng: Mới không tag
Chất liệu: PU
Câu lạc bộ: Manchester United
Giai đoạn: 2006-2007 , 2007-2008 , 2008-2009 , 2009-2010
Logo nhà tài trợ: AIG
Màu sắc: Trắng