Chính sách kiểm hàng

  • 2022-04-09 16:43:00

Áp dụng phương thức thanh toán khi nhận hàng

Người mua được kiểm hàng khi mua bằng phương thu thu hộ với điều kiện người mua phải thông báo việc yêu cầu được kiểm hàng khi nhận hàng