Vận Chuyển

Vận chuyển

  • 2019-01-11 14:32:00
  • 5607

Các hình thức vận chuyển tại Fan Sport shop

VẬN CHUYỂN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM
VN Post

- Phạm vi vận chuyển: áp dụng trên toàn quốc

- Hình thức thanh toán tiền hàng: chuyển khoản trước hoặc nhận hàng trả tiền

- Thời gian vận chuyển: từ 1-4 ngày

- Phí vận chuyển: theo biểu phí của Vnpost.vn (click để tra cứu biểu phí)

- Phí thu hộ (COD): 500k đầu phí 15k, mỗi 100k tiếp theo thu thêm 1k

- Theo dõi đơn hànghttps://vnpost.vn/ca-nhan/chuyen-phat/chuyen-phat-trong-nuoc#freight

Futa Express (xe Phương Trang)

- Phạm vi vận chuyển: đến các tỉnh/tp có bến xe Phương Tra (tra cứu trạm xe Phương Trang)

- Hình thức thanh toán tiền hàng: chuyển khoản trước

- Thời gian vận chuyển: Từ 1-2 ngày

- Phí vận chuyển: Từ 30k (xem biểu phí)

- Theo dõi đơn hàng: https://futaexpress.vn/#tramadonhang


INTERNATIONAL SHIPPING METHODS
Singapore Post

- Transport range: world wide

- Payments: Once payment is received, items will be shipped (click see payment methods)

- Normal delivery time:

   + USA and Canada: 20-28 days

   + ASIA: 15-20 days

   + European: 25-30 days

   + Other regions: 25-40 days

- Fast delivery time:

   + USA and Canada: 5-10 days

   + ASIA: 4-8 days

   + European: 5-10 days

   + Other regions: 6-12 days

- Shipping fee: Contact us directly to receive the fee schedule, minimum 15 USD for 200 grams (contact us)

- Tracking number: We ship with tracking number, you can see it 17track.net or singpost.com

VNpost.vn

- Transport range: world wide (items over 2kg)

- Payments: Once payment is received, items will be shipped (click see payment methods)

- Normal delivery time:

   + USA and Canada: 25-35 days

   + ASIA: 20-25 days

   + European: 30-40 days

   + Other regions: 30-45 days

- Fast delivery time:

   + USA and Canada: 5-10 days

   + ASIA: 4-8 days

   + European: 5-10 days

   + Other regions: 6-12 days

- Shipping fee: Contact us directly to receive the fee schedule, minimum 30 USD for 1 kilogram (contact us)

- Tracking number: We ship with tracking number, you can see it Vnpost.vn