Vận Chuyển

Vận chuyển

  • 2019-01-11 14:32:00
  • 5374

Các hình thức vận chuyển tại Fan Sport shop

VẬN CHUYỂN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM
NHÀ VẬN CHUYỂN VNpost Phương Trang Express
Áp dụng cho hình thức thanh toán Chuyển khoản hoặc COD (nhận hàng và trả tiền cho người vận chuyển) Chuyển khoản
Phạm vi Toàn thế giới Theo hệ thống của Phương Trang (xem)
Thời gian vận chuyển Từ 1 đến 4 ngày Từ 1 đến 2 ngày
Phí vận chuyển Theo biểu phí VNpost (Tra cứu) Theo biểu phí Phương Trang (Tra cứu)
Phí thu hộ (chỉ áp dụng với thanh toán theo COD) + 20.000 VND Không có COD