Cờ hiệu

Cờ Manchester United chữ ký O'Shea 22 pennant tem COA sign

950,000VND 1,200,000VND

43.18 USD

Mã sản phẩm: KH0187-3009

Loại hàng:

Chất lượng:

Đổi quà: 600 điểm


Thông tin sản phẩm
Loại hàng: Chính hãng
Chất lượng: Mới không tag
Code câu lạc bộ: MU1A22021J
Thuộc giải đấu: England
Câu lạc bộ: Manchester United
Chữ ký: John O'Shea
Vật phẩm kèm theo: Tem chứng nhận