FT Champs

Có 40 sản phẩm phù hợp với tìm kiếm của bạn


-50% OFFICIAL
Set tượng Casillas Raul Ronaldo Real Madrid 2006-2007 home FT Champs Set tượng Casillas Raul Ronaldo Real Madrid 2006-2007 home FT Champs

Set tượng Casillas Raul Ronaldo Real Madrid 2006-2007 home FT Champs

1,500,000VND 3,000,000VND

315

  Điểm 1,500

-17% OFFICIAL
Tượng Ronaldo 7 Manchester United 2007 2008 2009 FT champs 3in Tượng Ronaldo 7 Manchester United 2007 2008 2009 FT champs 3in

Tượng Ronaldo 7 Manchester United 2007 2008 2009 FT champs 3in

2,500,000VND 3,000,000VND

315

  Điểm 1,500

-25% OFFICIAL
Set tượng Manchester United 2007 2008 2009 Ronaldo Rooney FT champs Set tượng Manchester United 2007 2008 2009 Ronaldo Rooney FT champs

Set tượng Manchester United 2007 2008 2009 Ronaldo Rooney FT champs

4,500,000VND 6,000,000VND

259

  Điểm 3,000

-17% OFFICIAL
Tượng Lampard England 2005 2006 2007 home white FT Champs series 4-4-2 Tượng Lampard England 2005 2006 2007 home white FT Champs series 4-4-2

Tượng Lampard England 2005 2006 2007 home white FT Champs series 4-4-2

1,990,000VND 2,400,000VND

281

  Điểm 1,200

-17% OFFICIAL
Tượng Terry 6 England 2005 2006 2007 home white FT Champs series 4-4-2 Tượng Terry 6 England 2005 2006 2007 home white FT Champs series 4-4-2

Tượng Terry 6 England 2005 2006 2007 home white FT Champs series 4-4-2

1,990,000VND 2,400,000VND

335

  Điểm 1,200

-17% OFFICIAL
Tượng Beckham 7 England 2005 2006 2007 home white FT Champs 4-4-2 Tượng Beckham 7 England 2005 2006 2007 home white FT Champs 4-4-2

Tượng Beckham 7 England 2005 2006 2007 home white FT Champs 4-4-2

2,500,000VND 3,000,000VND

204

  Điểm 1,500

-20% OFFICIAL
Tượng Ronaldinho 10 Barcelona 2007 2008 away blue FT Champs series WM Tượng Ronaldinho 10 Barcelona 2007 2008 away blue FT Champs series WM

Tượng Ronaldinho 10 Barcelona 2007 2008 away blue FT Champs series WM

3,990,000VND 5,000,000VND

208

  Điểm 2,500

-10% OFFICIAL
Tượng Raul 7 Real Madrid 2005 2006 away black FT Champs series 4-4-2 Tượng Raul 7 Real Madrid 2005 2006 away black FT Champs series 4-4-2

Tượng Raul 7 Real Madrid 2005 2006 away black FT Champs series 4-4-2

3,590,000VND 4,000,000VND

369

  Điểm 2,000

-17% OFFICIAL
Tượng Zidane 5 Real Madrid 2005 2006 home white FT Champs series 4-4-2 Tượng Zidane 5 Real Madrid 2005 2006 home white FT Champs series 4-4-2

Tượng Zidane 5 Real Madrid 2005 2006 home white FT Champs series 4-4-2

2,500,000VND 3,000,000VND

195

  Điểm 1,500

-6% OFFICIAL
Tượng Beckham 23 Real Madrid 2006 2007 away black FT Champs figure Tượng Beckham 23 Real Madrid 2006 2007 away black FT Champs figure

Tượng Beckham 23 Real Madrid 2006 2007 away black FT Champs figure

7,500,000VND 8,000,000VND

209

  Điểm 4,000

-13% OFFICIAL
Tượng Beckham 23 Real Madrid 2006 2007 home white FT Champs figure Tượng Beckham 23 Real Madrid 2006 2007 home white FT Champs figure

Tượng Beckham 23 Real Madrid 2006 2007 home white FT Champs figure

3,500,000VND 4,000,000VND

231

  Điểm 2,000

-13% OFFICIAL
Tượng Beckham 23 Real Madrid 2005 2006 away black FT Champs figure Tượng Beckham 23 Real Madrid 2005 2006 away black FT Champs figure

Tượng Beckham 23 Real Madrid 2005 2006 away black FT Champs figure

7,000,000VND 8,000,000VND

234

  Điểm 4,000

-17% OFFICIAL
Tượng Beckham 23 Real Madrid 2005 2006 home white FT Champs figure Tượng Beckham 23 Real Madrid 2005 2006 home white FT Champs figure

Tượng Beckham 23 Real Madrid 2005 2006 home white FT Champs figure

2,500,000VND 3,000,000VND

280

  Điểm 1,500

-0% OFFICIAL
Set Ronaldo Rooney Giggs Manchester United 2007 2008 2009 FT Champs Set Ronaldo Rooney Giggs Manchester United 2007 2008 2009 FT Champs

Set Ronaldo Rooney Giggs Manchester United 2007 2008 2009 FT Champs

5,990,000VND 6,000,000VND

251

  Điểm 300

-20% OFFICIAL
Tượng Fernando Torres 9 Liverpool 2006 2007 2008 home FT Champs 15cm Tượng Fernando Torres 9 Liverpool 2006 2007 2008 home FT Champs 15cm

Tượng Fernando Torres 9 Liverpool 2006 2007 2008 home FT Champs 15cm

3,200,000VND 4,000,000VND

350

  Điểm 2,000

-0% OFFICIAL
Tượng Denis Bergkamp 10 Arsenal 2005-2006 home soccerserie blister Tượng Denis Bergkamp 10 Arsenal 2005-2006 home soccerserie blister

Tượng Denis Bergkamp 10 Arsenal 2005-2006 home soccerserie blister

5,990,000VND 6,000,000VND

369

  Điểm 3,000

-0% OFFICIAL
Tượng Thierry Henry 14 Arsenal 2005-2006 home soccerserie blister Tượng Thierry Henry 14 Arsenal 2005-2006 home soccerserie blister

Tượng Thierry Henry 14 Arsenal 2005-2006 home soccerserie blister

5,990,000VND 6,000,000VND

325

  Điểm 3,000

-5% OFFICIAL
Tượng Thierry Henry 14 Arsenal 2006-2007-2008 home soccerserie blister Tượng Thierry Henry 14 Arsenal 2006-2007-2008 home soccerserie blister

Tượng Thierry Henry 14 Arsenal 2006-2007-2008 home soccerserie blister

3,990,000VND 4,200,000VND

207

  Điểm 2,100

-7% OFFICIAL
Tượng Henry #12 France 2006-2007 home FT Champs new in box Tượng Henry #12 France 2006-2007 home FT Champs new in box

Tượng Henry #12 France 2006-2007 home FT Champs new in box

2,990,000VND 3,200,000VND

157

  Điểm 1,600

-28% OFFICIAL
Tượng Giggs 11 Manchester United 2007 2008 2009 figure FT Champs box Tượng Giggs 11 Manchester United 2007 2008 2009 figure FT Champs box

Tượng Giggs 11 Manchester United 2007 2008 2009 figure FT Champs box

1,290,000VND 1,800,000VND

159

  Điểm 900

-1% OFFICIAL
Tượng Ronaldo 7 Manchester United 2007 2008 2009 figure FT Champs box Tượng Ronaldo 7 Manchester United 2007 2008 2009 figure FT Champs box

Tượng Ronaldo 7 Manchester United 2007 2008 2009 figure FT Champs box

9,900,000VND 10,000,000VND

238

  Điểm 500

-10% OFFICIAL
Tượng Mark Hughes 10 Manchester United 1984-1986 home FT Champs figure Tượng Mark Hughes 10 Manchester United 1984-1986 home FT Champs figure

Tượng Mark Hughes 10 Manchester United 1984-1986 home FT Champs figure

450,000VND 500,000VND

287

  Điểm 250

-39% OFFICIAL
Tượng Giggs #11 Manchester United 2004-2006 home figure FT Champs Tượng Giggs #11 Manchester United 2004-2006 home figure FT Champs

Tượng Giggs #11 Manchester United 2004-2006 home figure FT Champs

1,090,000VND 1,800,000VND

158

  Điểm 900

-17% OFFICIAL
Tượng Beckham Real Madrid 2005-2006 home FT Champs 12inch 30cm figure Tượng Beckham Real Madrid 2005-2006 home FT Champs 12inch 30cm figure

Tượng Beckham Real Madrid 2005-2006 home FT Champs 12inch 30cm figure

2,490,000VND 3,000,000VND

275

  Điểm 1,500

-1% OFFICIAL
Tượng Keane 16 Manchester United 2004-2005-2006 home figure FT Champs Tượng Keane 16 Manchester United 2004-2005-2006 home figure FT Champs

Tượng Keane 16 Manchester United 2004-2005-2006 home figure FT Champs

1,190,000VND 1,200,000VND

209

  Điểm 600

OFFICIAL
Tượng Cesc Fabregas 4 Arsenal 2008-2009-2010 home FT Champs figure 15 Tượng Cesc Fabregas 4 Arsenal 2008-2009-2010 home FT Champs figure 15

Tượng Cesc Fabregas 4 Arsenal 2008-2009-2010 home FT Champs figure 15

1,200,000VND

397

  Điểm 600

-13% OFFICIAL
Tượng David Beckham 23 LA Galaxy 2007-2008 home FT champs figures box Tượng David Beckham 23 LA Galaxy 2007-2008 home FT champs figures box

Tượng David Beckham 23 LA Galaxy 2007-2008 home FT champs figures box

7,000,000VND 8,000,000VND

219

  Điểm 4,000

-28% OFFICIAL
Tượng Giggs #11 Manchester United 2004-2006 home figure FT Champs Tượng Giggs #11 Manchester United 2004-2006 home figure FT Champs

Tượng Giggs #11 Manchester United 2004-2006 home figure FT Champs

1,290,000VND 1,800,000VND

290

  Điểm 900

OFFICIAL
Tượng Zidane #5 Real Madrid 2005-2006 home Ft champs white figure Tượng Zidane #5 Real Madrid 2005-2006 home Ft champs white figure

Tượng Zidane #5 Real Madrid 2005-2006 home Ft champs white figure

1,290,000VND

247

  Điểm 650

OFFICIAL
Tượng Beckham #23 Real Madrid 2005-2006 home Ft champs white figure Tượng Beckham #23 Real Madrid 2005-2006 home Ft champs white figure

Tượng Beckham #23 Real Madrid 2005-2006 home Ft champs white figure

1,290,000VND

239

  Điểm 650

OFFICIAL
Tượng Cesc Fabregas #4 Arsenal 2008-2010 home FT Champs mini figure Tượng Cesc Fabregas #4 Arsenal 2008-2010 home FT Champs mini figure

Tượng Cesc Fabregas #4 Arsenal 2008-2010 home FT Champs mini figure

230,000VND

168

  Điểm 115

OFFICIAL
Tượng William Gallas #10 Arsenal 2008-2010 home FT Champs mini figure Tượng William Gallas #10 Arsenal 2008-2010 home FT Champs mini figure

Tượng William Gallas #10 Arsenal 2008-2010 home FT Champs mini figure

230,000VND

209

  Điểm 115

OFFICIAL
Tượng John Arne Riise #6 Liverpool 2008-2010 home FT Champs mini Tượng John Arne Riise #6 Liverpool 2008-2010 home FT Champs mini

Tượng John Arne Riise #6 Liverpool 2008-2010 home FT Champs mini

160,000VND

191

  Điểm 80

OFFICIAL
Tượng Fernando Torres #9 Liverpool 2008-2010 home FT Champs mini Tượng Fernando Torres #9 Liverpool 2008-2010 home FT Champs mini

Tượng Fernando Torres #9 Liverpool 2008-2010 home FT Champs mini

230,000VND

261

  Điểm 115

OFFICIAL
Tượng Wayne Rooney #10 ManUtd 2007-2009 home FT Champs mini figure Tượng Wayne Rooney #10 ManUtd 2007-2009 home FT Champs mini figure

Tượng Wayne Rooney #10 ManUtd 2007-2009 home FT Champs mini figure

250,000VND

204

  Điểm 125

-17% OFFICIAL
Tượng Van Persie #11 Arsenal 2008-2009 away FT Champs mini figure Tượng Van Persie #11 Arsenal 2008-2009 away FT Champs mini figure

Tượng Van Persie #11 Arsenal 2008-2009 away FT Champs mini figure

150,000VND 180,000VND

171

  Điểm 90

-17% OFFICIAL
Tượng Van Persie #11 Arsenal 2008-2010 home FT Champs mini figure Tượng Van Persie #11 Arsenal 2008-2010 home FT Champs mini figure

Tượng Van Persie #11 Arsenal 2008-2010 home FT Champs mini figure

150,000VND 180,000VND

212

  Điểm 90

Vui lòng chọn theo tìm kiếm của bạn

Giá

Sale off

Thời gian

Loại hàng

Chất lượng

Loại tượng

Size tượng

Loại đế

Code sản phẩm

Thuộc giải đấu

Câu lạc bộ

Thuộc châu lục

Đội tuyển

Giai đoạn

Kiểu

Cầu thủ

Số áo

Font

Màu sắc

Hộp đi kèm

Seri box

Tình trạng hàng