Áo quần bóng đá

Có 53 sản phẩm phù hợp với tìm kiếm của bạn


-10% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2021 2022 home shirt jersey white adidas GQ1359 Áo đấu Real Madrid 2021 2022 home shirt jersey white adidas GQ1359

Áo đấu Real Madrid 2021 2022 home shirt jersey white adidas GQ1359

Size:L

2,890,000VND 3,200,000VND

42

  Điểm 1,600

-19% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2022 2023 home shirt jersey white adidas HF0291 Áo đấu Real Madrid 2022 2023 home shirt jersey white adidas HF0291

Áo đấu Real Madrid 2022 2023 home shirt jersey white adidas HF0291

Size:M

1,790,000VND 2,200,000VND

78

  Điểm 1,100

-14% OFFICIAL
Áo đấu Ronaldo 7 Real Madrid 2012-2013 home shirt jersey white X21987 Áo đấu Ronaldo 7 Real Madrid 2012-2013 home shirt jersey white X21987

Áo đấu Ronaldo 7 Real Madrid 2012-2013 home shirt jersey white X21987

Size:S

2,590,000VND 3,000,000VND

49

  Điểm 1,500

-25% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2007-2008 home shirt jersey white 697322 Adidas Áo đấu Real Madrid 2007-2008 home shirt jersey white 697322 Adidas

Áo đấu Real Madrid 2007-2008 home shirt jersey white 697322 Adidas

Size:XLB

750,000VND 1,000,000VND

62

 

-22% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2017 2018 third shirt jersey blue BR3539 Adidas Áo đấu Real Madrid 2017 2018 third shirt jersey blue BR3539 Adidas

Áo đấu Real Madrid 2017 2018 third shirt jersey blue BR3539 Adidas

Size:M

1,400,000VND 1,800,000VND

42

  Điểm 900

-14%
Áo đấu Ronald 7 Real Madrid UEFA Super Cup 2017 away shirt jersey 2018 Áo đấu Ronald 7 Real Madrid UEFA Super Cup 2017 away shirt jersey 2018

Áo đấu Ronald 7 Real Madrid UEFA Super Cup 2017 away shirt jersey 2018

Size:M

690,000VND 800,000VND

115

  Điểm 400

-11% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2011 2012 home white shirt jersey M BNWT V13659 Áo đấu Real Madrid 2011 2012 home white shirt jersey M BNWT V13659

Áo đấu Real Madrid 2011 2012 home white shirt jersey M BNWT V13659

Size:M

3,990,000VND 4,500,000VND

150

  Điểm 2,250

-23% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2013 2014 home shirt jersey white Z29356 Adidas Áo đấu Real Madrid 2013 2014 home shirt jersey white Z29356 Adidas

Áo đấu Real Madrid 2013 2014 home shirt jersey white Z29356 Adidas

Size:M

1,150,000VND 1,500,000VND

451

  Điểm 750

-21% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2004-2005 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid 2004-2005 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid 2004-2005 home shirt jersey white

Size:M

950,000VND 1,200,000VND

412

  Điểm 600

-23% OFFICIAL
Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2005-2006 third shirt jersey grey Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2005-2006 third shirt jersey grey

Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2005-2006 third shirt jersey grey

Size:L

1,550,000VND 2,000,000VND

316

  Điểm 1,000

-10% OFFICIAL
Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2014 home shirt jersey Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2014 home shirt jersey

Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2014 home shirt jersey

Size:M

4,490,000VND 5,000,000VND

335

  Điểm 2,500

-14% OFFICIAL
Áo chữ ký Ronaldo 7 Real Madrid Final Copa del Rey 2011 shirt 2010 Áo chữ ký Ronaldo 7 Real Madrid Final Copa del Rey 2011 shirt 2010

Áo chữ ký Ronaldo 7 Real Madrid Final Copa del Rey 2011 shirt 2010

Size:L

6,900,000VND 8,000,000VND

548

  Điểm 4,000

-21% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2017-2018 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid 2017-2018 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid 2017-2018 home shirt jersey white

Size:L

950,000VND 1,200,000VND

362

  Điểm 600

OFFICIAL
Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2018 home shirt jersey Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2018 home shirt jersey

Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2018 home shirt jersey

Size:S

2,400,000VND

514

  Điểm 1,200

-2% OFFICIAL
Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2017 away shirt jersey Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2017 away shirt jersey

Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2017 away shirt jersey

Size:M

4,107,000VND 4,200,000VND

410

  Điểm 2,100

-0% OFFICIAL
Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League final 2016 home shirt 2015 Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League final 2016 home shirt 2015

Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League final 2016 home shirt 2015

Size:S

2,292,000VND 2,300,000VND

244

  Điểm 1,250

-17% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white

Size:S

1,500,000VND 1,800,000VND

296

  Điểm 900

-5% OFFICIAL
Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2014 home shirt jersey Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2014 home shirt jersey

Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2014 home shirt jersey

Size:S

2,290,000VND 2,400,000VND

365

  Điểm 1,200

-26% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2000-2001 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid 2000-2001 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid 2000-2001 home shirt jersey white

Size:S

1,190,000VND 1,600,000VND

517

  Điểm 800

-8% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2016-2017 away shirt jersey purple Áo đấu Real Madrid 2016-2017 away shirt jersey purple

Áo đấu Real Madrid 2016-2017 away shirt jersey purple

Size:S

2,200,000VND 2,400,000VND

225

  Điểm 1,200

OFFICIAL
Áo đấu Ozil #10 Real Madrid 2012-2013 away shirt jersey blue Áo đấu Ozil #10 Real Madrid 2012-2013 away shirt jersey blue

Áo đấu Ozil #10 Real Madrid 2012-2013 away shirt jersey blue

Size:S

1,690,000VND

390

 

OFFICIAL
Áo đấu Ronaldo #9 Real Madrid 2006-2007 home shirt jersey white Áo đấu Ronaldo #9 Real Madrid 2006-2007 home shirt jersey white

Áo đấu Ronaldo #9 Real Madrid 2006-2007 home shirt jersey white

Size:M

1,690,000VND

389

 

OFFICIAL
Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2004-2005 third shirt jersey blue Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2004-2005 third shirt jersey blue

Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2004-2005 third shirt jersey blue

Size:S

1,690,000VND

260

 

-26% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2017-2018 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid 2017-2018 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid 2017-2018 home shirt jersey white

Size:S

1,190,000VND 1,600,000VND

659

  Điểm 800

-22% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2017-2018 away shirt jersey black Áo đấu Real Madrid 2017-2018 away shirt jersey black

Áo đấu Real Madrid 2017-2018 away shirt jersey black

Size:M

1,090,000VND 1,400,000VND

893

  Điểm 700

-12% OFFICIAL
Áo đấu Ronaldo #7 Real Madrid 2012-2013 home shirt jersey white X21987 Áo đấu Ronaldo #7 Real Madrid 2012-2013 home shirt jersey white X21987

Áo đấu Ronaldo #7 Real Madrid 2012-2013 home shirt jersey white X21987

Size:XL

1,590,000VND 1,800,000VND

794

  Điểm 900

-5% OFFICIAL
Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League final 2016 home shirt 2015 Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League final 2016 home shirt 2015

Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League final 2016 home shirt 2015

Size:M

2,290,000VND 2,400,000VND

417

  Điểm 1,200

-15% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white

Size:S

850,000VND 1,000,000VND

289

  Điểm 500

-26% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid Champion League final 2016 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid Champion League final 2016 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid Champion League final 2016 home shirt jersey white

Size:S

1,490,000VND 2,000,000VND

347

  Điểm 1,000

-26% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid Champion League final 2014 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid Champion League final 2014 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid Champion League final 2014 home shirt jersey white

Size:L

1,490,000VND 2,000,000VND

376

  Điểm 1,000

-6% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid Champion League Final 2017 away shirt jersey purple Áo đấu Real Madrid Champion League Final 2017 away shirt jersey purple

Áo đấu Real Madrid Champion League Final 2017 away shirt jersey purple

Size:M

1,890,000VND 2,000,000VND

324

  Điểm 1,000

-6% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid Champion League Final 2018 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid Champion League Final 2018 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid Champion League Final 2018 home shirt jersey white

Size:M

1,890,000VND 2,000,000VND

417

  Điểm 1,000

-8% OFFICIAL
Áo đấu Wesley Sneijder #10 Real Madrid 2008-2009 home shirt white Áo đấu Wesley Sneijder #10 Real Madrid 2008-2009 home shirt white

Áo đấu Wesley Sneijder #10 Real Madrid 2008-2009 home shirt white

Size:L

1,290,000VND 1,400,000VND

591

  Điểm 700

-14% OFFICIAL
Áo chữ ký Luis Figo #10 Real Madrid 2003-2004 home shirt jersey signed Áo chữ ký Luis Figo #10 Real Madrid 2003-2004 home shirt jersey signed

Áo chữ ký Luis Figo #10 Real Madrid 2003-2004 home shirt jersey signed

Size:L

1,890,000VND 2,200,000VND

392

  Điểm 1,100

-15% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2005-2006 away shirt jersey blue Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2005-2006 away shirt jersey blue

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2005-2006 away shirt jersey blue

Size:XL

1,190,000VND 1,400,000VND

298

  Điểm 700

-9% OFFICIAL
Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2005-2006 home shirt jersey white Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2005-2006 home shirt jersey white

Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2005-2006 home shirt jersey white

Size:M

1,825,000VND 2,000,000VND

419

  Điểm 1,000

-14% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2004-2005 third shirt jersey blue Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2004-2005 third shirt jersey blue

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2004-2005 third shirt jersey blue

Size:S

1,290,000VND 1,500,000VND

302

  Điểm 750

-14% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2004-2005 away shirt jersey black Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2004-2005 away shirt jersey black

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2004-2005 away shirt jersey black

Size:M

1,290,000VND 1,500,000VND

245

  Điểm 750

-16%
Áo đấu Ronaldo #9 Real Madrid 2009-2010 home shirt jersey white Áo đấu Ronaldo #9 Real Madrid 2009-2010 home shirt jersey white

Áo đấu Ronaldo #9 Real Madrid 2009-2010 home shirt jersey white

Size:S

590,000VND 700,000VND

543

  Điểm 350

-21% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white FIFA winner Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white FIFA winner

Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white FIFA winner

Size:L

790,000VND 1,000,000VND

420

  Điểm 500

-14% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 third shirt jersey black Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 third shirt jersey black

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 third shirt jersey black

Size:M

1,290,000VND 1,500,000VND

400

  Điểm 750

-19% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 home shirt jersey white Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 home shirt jersey white

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 home shirt jersey white

Size:L

1,290,000VND 1,600,000VND

326

  Điểm 800

-26% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 away shirt jersey black Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 away shirt jersey black

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 away shirt jersey black

Size:XL

1,190,000VND 1,600,000VND

277

  Điểm 800

-28% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2005-2006 third shirt jersey grey Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2005-2006 third shirt jersey grey

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2005-2006 third shirt jersey grey

Size:S

1,290,000VND 1,800,000VND

382

  Điểm 900

-8% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2003-2004 away shirt jersey grey Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2003-2004 away shirt jersey grey

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2003-2004 away shirt jersey grey

Size:XL

1,290,000VND 1,400,000VND

236

  Điểm 700

-9% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2004-2005 home shirt jersey white Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2004-2005 home shirt jersey white

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2004-2005 home shirt jersey white

Size:L

1,090,000VND 1,200,000VND

457

  Điểm 600

-8% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2003-2004 third shirt jersey grey Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2003-2004 third shirt jersey grey

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2003-2004 third shirt jersey grey

Size:XL

1,190,000VND 1,300,000VND

246

  Điểm 650

-9% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2003-2004 home shirt jersey white Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2003-2004 home shirt jersey white

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2003-2004 home shirt jersey white

Size:XL

1,090,000VND 1,200,000VND

447

  Điểm 600

Vui lòng chọn theo tìm kiếm của bạn

Giá

Sale off

Thời gian

Loại hàng

Chất lượng

Size

Chiều ngang

Chiều dài

Chất liệu

Loại sản phẩm

Thuộc giải đấu

Câu lạc bộ

Thuộc châu lục

Đội tuyển

Giai đoạn

Mùa giải

Kiểu

Tên số áo

HLV & Trọng tài

Cầu thủ

Số áo

Font

Patch

Tên patch

Logo hãng SX

Logo nhà tài trợ

Made in

Phiên bản

Tay áo

Màu sắc

Loại áo trận đấu

Giải đấu

Năm trận đấu

Chữ ký

Hộp đi kèm

Phiên bản giới hạn

Vật phẩm kèm theo

Kích thước

Update

Trận đấu tri ân

Tình trạng hàng