Áo quần bóng đá

Có 53 sản phẩm phù hợp với tìm kiếm của bạn


-10% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2021 2022 home shirt jersey white adidas GQ1359 Áo đấu Real Madrid 2021 2022 home shirt jersey white adidas GQ1359

Áo đấu Real Madrid 2021 2022 home shirt jersey white adidas GQ1359

Size:L

2,890,000VND 3,200,000VND

41

  Điểm 1,600

-19% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2022 2023 home shirt jersey white adidas HF0291 Áo đấu Real Madrid 2022 2023 home shirt jersey white adidas HF0291

Áo đấu Real Madrid 2022 2023 home shirt jersey white adidas HF0291

Size:M

1,790,000VND 2,200,000VND

77

  Điểm 1,100

-14% OFFICIAL
Áo đấu Ronaldo 7 Real Madrid 2012-2013 home shirt jersey white X21987 Áo đấu Ronaldo 7 Real Madrid 2012-2013 home shirt jersey white X21987

Áo đấu Ronaldo 7 Real Madrid 2012-2013 home shirt jersey white X21987

Size:S

2,590,000VND 3,000,000VND

48

  Điểm 1,500

-25% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2007-2008 home shirt jersey white 697322 Adidas Áo đấu Real Madrid 2007-2008 home shirt jersey white 697322 Adidas

Áo đấu Real Madrid 2007-2008 home shirt jersey white 697322 Adidas

Size:XLB

750,000VND 1,000,000VND

59

 

-22% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2017 2018 third shirt jersey blue BR3539 Adidas Áo đấu Real Madrid 2017 2018 third shirt jersey blue BR3539 Adidas

Áo đấu Real Madrid 2017 2018 third shirt jersey blue BR3539 Adidas

Size:M

1,400,000VND 1,800,000VND

38

  Điểm 900

-14%
Áo đấu Ronald 7 Real Madrid UEFA Super Cup 2017 away shirt jersey 2018 Áo đấu Ronald 7 Real Madrid UEFA Super Cup 2017 away shirt jersey 2018

Áo đấu Ronald 7 Real Madrid UEFA Super Cup 2017 away shirt jersey 2018

Size:M

690,000VND 800,000VND

112

  Điểm 400

-11% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2011 2012 home white shirt jersey M BNWT V13659 Áo đấu Real Madrid 2011 2012 home white shirt jersey M BNWT V13659

Áo đấu Real Madrid 2011 2012 home white shirt jersey M BNWT V13659

Size:M

3,990,000VND 4,500,000VND

145

  Điểm 2,250

-23% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2013 2014 home shirt jersey white Z29356 Adidas Áo đấu Real Madrid 2013 2014 home shirt jersey white Z29356 Adidas

Áo đấu Real Madrid 2013 2014 home shirt jersey white Z29356 Adidas

Size:M

1,150,000VND 1,500,000VND

447

  Điểm 750

-21% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2004-2005 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid 2004-2005 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid 2004-2005 home shirt jersey white

Size:M

950,000VND 1,200,000VND

409

  Điểm 600

-23% OFFICIAL
Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2005-2006 third shirt jersey grey Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2005-2006 third shirt jersey grey

Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2005-2006 third shirt jersey grey

Size:L

1,550,000VND 2,000,000VND

312

  Điểm 1,000

-10% OFFICIAL
Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2014 home shirt jersey Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2014 home shirt jersey

Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2014 home shirt jersey

Size:M

4,490,000VND 5,000,000VND

333

  Điểm 2,500

-14% OFFICIAL
Áo chữ ký Ronaldo 7 Real Madrid Final Copa del Rey 2011 shirt 2010 Áo chữ ký Ronaldo 7 Real Madrid Final Copa del Rey 2011 shirt 2010

Áo chữ ký Ronaldo 7 Real Madrid Final Copa del Rey 2011 shirt 2010

Size:L

6,900,000VND 8,000,000VND

545

  Điểm 4,000

-21% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2017-2018 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid 2017-2018 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid 2017-2018 home shirt jersey white

Size:L

950,000VND 1,200,000VND

358

  Điểm 600

OFFICIAL
Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2018 home shirt jersey Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2018 home shirt jersey

Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2018 home shirt jersey

Size:S

2,400,000VND

511

  Điểm 1,200

-2% OFFICIAL
Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2017 away shirt jersey Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2017 away shirt jersey

Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2017 away shirt jersey

Size:M

4,107,000VND 4,200,000VND

408

  Điểm 2,100

-0% OFFICIAL
Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League final 2016 home shirt 2015 Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League final 2016 home shirt 2015

Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League final 2016 home shirt 2015

Size:S

2,292,000VND 2,300,000VND

243

  Điểm 1,250

-17% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white

Size:S

1,500,000VND 1,800,000VND

295

  Điểm 900

-5% OFFICIAL
Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2014 home shirt jersey Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2014 home shirt jersey

Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League Final 2014 home shirt jersey

Size:S

2,290,000VND 2,400,000VND

364

  Điểm 1,200

-26% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2000-2001 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid 2000-2001 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid 2000-2001 home shirt jersey white

Size:S

1,190,000VND 1,600,000VND

516

  Điểm 800

-8% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2016-2017 away shirt jersey purple Áo đấu Real Madrid 2016-2017 away shirt jersey purple

Áo đấu Real Madrid 2016-2017 away shirt jersey purple

Size:S

2,200,000VND 2,400,000VND

224

  Điểm 1,200

OFFICIAL
Áo đấu Ozil #10 Real Madrid 2012-2013 away shirt jersey blue Áo đấu Ozil #10 Real Madrid 2012-2013 away shirt jersey blue

Áo đấu Ozil #10 Real Madrid 2012-2013 away shirt jersey blue

Size:S

1,690,000VND

387

 

OFFICIAL
Áo đấu Ronaldo #9 Real Madrid 2006-2007 home shirt jersey white Áo đấu Ronaldo #9 Real Madrid 2006-2007 home shirt jersey white

Áo đấu Ronaldo #9 Real Madrid 2006-2007 home shirt jersey white

Size:M

1,690,000VND

385

 

OFFICIAL
Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2004-2005 third shirt jersey blue Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2004-2005 third shirt jersey blue

Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2004-2005 third shirt jersey blue

Size:S

1,690,000VND

260

 

-26% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2017-2018 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid 2017-2018 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid 2017-2018 home shirt jersey white

Size:S

1,190,000VND 1,600,000VND

658

  Điểm 800

-22% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2017-2018 away shirt jersey black Áo đấu Real Madrid 2017-2018 away shirt jersey black

Áo đấu Real Madrid 2017-2018 away shirt jersey black

Size:M

1,090,000VND 1,400,000VND

891

  Điểm 700

-12% OFFICIAL
Áo đấu Ronaldo #7 Real Madrid 2012-2013 home shirt jersey white X21987 Áo đấu Ronaldo #7 Real Madrid 2012-2013 home shirt jersey white X21987

Áo đấu Ronaldo #7 Real Madrid 2012-2013 home shirt jersey white X21987

Size:XL

1,590,000VND 1,800,000VND

787

  Điểm 900

-5% OFFICIAL
Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League final 2016 home shirt 2015 Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League final 2016 home shirt 2015

Áo Ronaldo 7 Real Madrid Champion League final 2016 home shirt 2015

Size:M

2,290,000VND 2,400,000VND

413

  Điểm 1,200

-15% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white

Size:S

850,000VND 1,000,000VND

288

  Điểm 500

-26% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid Champion League final 2016 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid Champion League final 2016 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid Champion League final 2016 home shirt jersey white

Size:S

1,490,000VND 2,000,000VND

344

  Điểm 1,000

-26% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid Champion League final 2014 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid Champion League final 2014 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid Champion League final 2014 home shirt jersey white

Size:L

1,490,000VND 2,000,000VND

374

  Điểm 1,000

-6% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid Champion League Final 2017 away shirt jersey purple Áo đấu Real Madrid Champion League Final 2017 away shirt jersey purple

Áo đấu Real Madrid Champion League Final 2017 away shirt jersey purple

Size:M

1,890,000VND 2,000,000VND

321

  Điểm 1,000

-6% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid Champion League Final 2018 home shirt jersey white Áo đấu Real Madrid Champion League Final 2018 home shirt jersey white

Áo đấu Real Madrid Champion League Final 2018 home shirt jersey white

Size:M

1,890,000VND 2,000,000VND

414

  Điểm 1,000

-14% OFFICIAL
Áo chữ ký Luis Figo #10 Real Madrid 2003-2004 home shirt jersey signed Áo chữ ký Luis Figo #10 Real Madrid 2003-2004 home shirt jersey signed

Áo chữ ký Luis Figo #10 Real Madrid 2003-2004 home shirt jersey signed

Size:L

1,890,000VND 2,200,000VND

391

  Điểm 1,100

-8% OFFICIAL
Áo đấu Wesley Sneijder #10 Real Madrid 2008-2009 home shirt white Áo đấu Wesley Sneijder #10 Real Madrid 2008-2009 home shirt white

Áo đấu Wesley Sneijder #10 Real Madrid 2008-2009 home shirt white

Size:L

1,290,000VND 1,400,000VND

590

  Điểm 700

-15% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2005-2006 away shirt jersey blue Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2005-2006 away shirt jersey blue

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2005-2006 away shirt jersey blue

Size:XL

1,190,000VND 1,400,000VND

298

  Điểm 700

-9% OFFICIAL
Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2005-2006 home shirt jersey white Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2005-2006 home shirt jersey white

Áo đấu Zidane #5 Real Madrid 2005-2006 home shirt jersey white

Size:M

1,825,000VND 2,000,000VND

417

  Điểm 1,000

-14% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2004-2005 third shirt jersey blue Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2004-2005 third shirt jersey blue

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2004-2005 third shirt jersey blue

Size:S

1,290,000VND 1,500,000VND

298

  Điểm 750

-14% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2004-2005 away shirt jersey black Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2004-2005 away shirt jersey black

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2004-2005 away shirt jersey black

Size:M

1,290,000VND 1,500,000VND

242

  Điểm 750

-16%
Áo đấu Ronaldo #9 Real Madrid 2009-2010 home shirt jersey white Áo đấu Ronaldo #9 Real Madrid 2009-2010 home shirt jersey white

Áo đấu Ronaldo #9 Real Madrid 2009-2010 home shirt jersey white

Size:S

590,000VND 700,000VND

541

  Điểm 350

-21% OFFICIAL
Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white FIFA winner Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white FIFA winner

Áo đấu Real Madrid 2015-2016 home shirt jersey white FIFA winner

Size:L

790,000VND 1,000,000VND

418

  Điểm 500

-14% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 third shirt jersey black Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 third shirt jersey black

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 third shirt jersey black

Size:M

1,290,000VND 1,500,000VND

398

  Điểm 750

-19% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 home shirt jersey white Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 home shirt jersey white

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 home shirt jersey white

Size:L

1,290,000VND 1,600,000VND

324

  Điểm 800

-26% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 away shirt jersey black Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 away shirt jersey black

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2006-2007 away shirt jersey black

Size:XL

1,190,000VND 1,600,000VND

276

  Điểm 800

-28% OFFICIAL
Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2005-2006 third shirt jersey grey Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2005-2006 third shirt jersey grey

Áo đấu Beckham #23 Real Madrid 2005-2006 third shirt jersey grey

Size:S

1,290,000VND 1,800,000VND

380

  Điểm 900

Vui lòng chọn theo tìm kiếm của bạn

Giá

Sale off

Thời gian

Loại hàng

Chất lượng

Size

Chiều ngang

Chiều dài

Chất liệu

Loại sản phẩm

Code sản phẩm

Thuộc giải đấu

Câu lạc bộ

Thuộc châu lục

Đội tuyển

Giai đoạn

Mùa giải

Kiểu

Tên số áo

HLV & Trọng tài

Cầu thủ

Số áo

Font

Patch

Tên patch

Logo hãng SX

Logo nhà tài trợ

Made in

Phiên bản

Tay áo

Màu sắc

Loại áo trận đấu

Giải đấu

Năm trận đấu

Chữ ký

Hộp đi kèm

Phiên bản giới hạn

Vật phẩm kèm theo

Kích thước

Update

Trận đấu tri ân

Tình trạng hàng