Chính sách đổi & trả

Quy định về Đổi & Trả sản phẩm

 • 2019-01-02 13:24:00
 • 5251

Một số quy định về chính sách đổi trả hàng

* TRẢ HÀNG

- Điêu kiện trả hàng: 

 • Người mua phải thông báo trước cho shop, sau khi shop đồng ý người mua gửi hàng trở lại shop
 • Khi hàng quay lại shop, shop sẽ kiểm tra, nếu chất lượng hàng không thay đổi thì shop tiến hành trả tiền hàng
 • Nếu hàng bị giảm chất lượng thì shop sẽ thu chênh lệch cao hơn quy định (tùy theo chất lượng còn lại)
 • Khi người mua và shop thống nhất số tiền hoàn trả, shop sẽ chuyển khoản phần tiền còn lại cho người mua (sau khi trừ phí chênh lệch)

- Thời gian: Trong vòng 3 ngày từ lúc nhận hàng

- Phí trả hàng: 30% so với giá trị sản phẩm

- Phí vận chuyển trả hàng đến shop: Người mua chịu phí

- Phí chuyển khoản tiền hoàn: Người mua chịu (khoảng 10.000 VND và trừ trong số tiền chuyển khoản)


* ĐỔI HÀNG

- Điều kiện đổi hàng;

 • Người mua phải thông báo trước với shop, sau đó người mua gửi lại sản phẩm đã mua
 • Sau khi nhận sản phẩm từ người mua (và tiền chênh lệch nếu có), shop sẽ gửi hàng mới cho người mua
 • Cuối cùng shop sẽ thanh toán các chi phí chênh lệch (nếu có)

- Thời gian: Trong vòng 7 ngày từ khi nhận hàng

- Phí đổi hàng:

 • 10% giá trị hàng nhưng tối thiểu là 200.000 VND/sản phẩm (nếu đổi sản phẩm khác giá trị thấp hơn)
 • Miễn phí (nếu đổi sản phẩm khác có giá trị cao hơn)

- Phí ship hàng: Người mua chịu cả hai đầu vận chuyển (Hàng trả về shop và hàng mới shop gửi đến người mua)

- Chênh lệch số tiền hàng:

 • Nếu đổi sản phẩm giá trị cao hơn, người mua chuyển khoản số tiền trên lệch hoặc tính trong phí thu hộ)
 • Nếu đổi sản phẩm giá trị thấp hơn, shop sẽ chuyển khoản số tiền chênh lệch (người mua chịu phí chuyển khoản 10.000 VND)