Giới thiệu & Quy định

Quy định hoạt động Chợ Áo

 • 2019-02-28 08:56:00
 • 2486

Những quy định mà người mua và người bán cần biết khi giao dịch trên "Sàn Giao Dịch"

Quy định chung

 • Áo đăng bán phải là hàng chính hãng, không đăng áo fake
 • Mỗi bài Bán áo chỉ được bán 1 áo, không được đăng nhiều áo trong 1 bài viết
 • Người mua và người bán trực tiếp giao dịch với nhau như vận chuyển, thanh toán…
 • Chúng tôi không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa người mua và người ký gửi bán áo

Đối vơi người ký gửi áo

 • Phải đăng ký thành viên và có mã số thành viên tại FanSport.vn
 • Mỗi mã số thành viên chỉ có duy nhất 1 tên gian hàng tại FanSport.vn
 • Thông tin khai báo hàng ký gửi phải chính xác,
 • Mọi hành động lừa đảo, bán hàng không đúng thông tin sẽ bị cấm đăng ký gửi áo vĩnh viễn trên FanSport.vn

Đối với người mua áo:

 • FanSport.vn không chịu trách nhiệm với các thông tin người bán đăng ký gửi áo
 • Người mua trực tiếp liên hệ với người đăng ký gửi áo để mua hàng (không liên hệ shop)